Oberoende rådgivare


Digital Nordix (DNX) är en oberoende rådgivare/konsult inom IoT för slutanvändare, köpare och hårdvaru-/mjukvarubolag.


Den tekniska utvecklingen inom området IoT går rasande fort. Mikroprocessorer, radio konnektivitet, molntjänster, dataanalys och IoT säkerhet ska samverka i en hela tiden föränderlig verklighet vilket kan göra IoT utmanande och lite svårgripbart.


Traditionella teknik konsultbolag har för länge sedan förlorat greppet om vad som händer och hur olika teknologier fungerar tillsammans för att skapa en långsiktigt hållbar, robust och säker IoT lösning.


DNX fokus är trådlösa IoT lösningar, vi följer utvecklingen, vi vet vad som händer, vi förstår hur olika teknikkomponenter ska kombineras för att få till en långsiktigt funktionell, robust, och säker IoT lösning som motsvarar kundernas krav och önskemål.


DNX är rådgivare till tillverkande bolag som vill expandera sina kunderbjudanden med trådlös konnektivitet och kontinuerlig uppkoppling/övervakning.


DNX är rådgivande till offentlig sektor infrastruktur och smarta city projekt. Projekten är vanligtvis från start till drift med rekommendationer på hårdvara, leverantörer, funktionskrav, IoT säkerhet, SLA och integrations krav.


Läs mer om olika affärs exempel.

Kontakta oss för mer information.

.