Implementation av IoT


Digital Nordix (DNX) är en erfaren partner av att implementera IoT lösningar med fokus på funktionalitet och kundvärde. DNX tar ansvar för full implementation av hårdvara som sensorer och basstationer, mix av radioteknologi, integration till bakomliggande IT-system, analys/visualisering och IoT säkerhet.


Den tekniska utvecklingen inom området IoT går rasande fort. Mikroprocessorer, radio konnektivitet, molntjänster, dataanalys och IoT säkerhet ska samverka i en hela tiden föränderlig verklighet vilket kan göra IoT utmanande och lite svårgripbart.


Traditionella teknik konsultbolag har för länge sedan förlorat greppet om vad som händer och hur olika teknologier fungerar tillsammans för att skapa en långsiktigt hållbar, robust och säker IoT lösning.


DNX fokus är trådlösa IoT lösningar, vi följer utvecklingen, vi vet vad som händer, vi förstår hur olika teknikkomponenter ska kombineras för att få till en långsiktigt funktionell, robust, och säker IoT lösning som motsvarar kundernas krav och önskemål.


DNX har hjälpt industribolag, energibolag, bygg och fastighetsbolag samt offentlig sektor att implementera IoT lösningar. Utgångspunkten är affärsnytta, användare acceptans, kostnadskontroll, SLA och IoT säkerhet


DNX arbetar nära ihop med system integratörer och IT-systems leverantörer för en snabb och säker integration av strömmande data från uppkopplade trådlösa sensorer. Målsättningen är att öka kundvärdet, minska kostnader, få en positivare användarupplevelse samt en tydlig översikt av hållbarhetsmålen.


Läs mer om olika affärs exempel.

Kontakta oss för mer information.