LoRa® är en öppen standard


LoRa Alliance™ https://www.lora-alliance.org är en non-profit organisation som samordnar och underhåller LoRaWAN™ standarden så att det fortsätter vara ett öppet protokoll som är tillgängligt för alla att använda. LoRaWAN™ är optimerat för Internet of Things, dvs sakernas internet och dess uppkoppling och managering på distans.


Namnet LoRa® är en förkortning av ”Long Range” dvs, lång räckvidd, som är en av de stora fördelarna med detta nätverk. Ordet WAN betyder "Wide Area Network" det vill säga ett större täckningsområde, exempelvis en region, ett land eller flera länder. LoRa®-systemet består av två komponenter, en server och en eller flera gateways beroende på hur stort område som ska täckas in. En gateway kan samla in data från tiotusentals sensorer, som sedan skickas vidare till servern och det är via servern man sedan övervakar och styr trafiken hos gateways och alla sensorer.


Ett stort område kan lätt täckas in med endast ett fåtal gateways, då sändaren har en räckvidd om ca 8 km. Genom att tillämpa signalöverföringsteknologin ”låg hastighet” (lite data, sällan), så beräknas sensorernas batterilivslängd vara upp till tio år.


Sammanfattningsvis kan sägas att LoRa® -tekniken står för: låg kostnad, enkelhet, och tillgänglighet för alla.


Fördelar

Öppen standard

Lätt att installera

Extrem livslängd på batteritid

Krypterad och säker dataöverföring

Skalbar och flexibel lösning

Lång räckvidd ca 8 km

Kostnadseffektiv lösning

Säkerhet


LoRaWAN™ är uppbyggt med säkerhet som den stora grundstenen i systemuppbyggnaden, där man bland annat använder olika 128-bitars säkerhetsnycklar: AppKey, AppSKey och NwkSKey.


Säkra TLS-anslutningar används för att transportera data mellan nätverkskontroller, applikationsservrar och gateways.


Sensorerna är utrustade med en unik 64 bitars enhetsidentitet (EUI). Inbyggda säkra tekniker används för global identifiering av enheten samt för säkerställande av nätverket.


LoRaWAN™ kräver att data paketeras och skickas i ordningsföljd. Detta görs genom att använda sekvensnummer för att försäkra sig att varje ”paket” som skickas är unikt. Denna funktionalitet används sedan för att beräkna meddelandenas ”success rate”. Genom att kontrollera/validera sekvensnummer på varje meddelande minimeras även risken för attacker.