IoT-säkerhet

Arbetet med skapa ett robust IoT-nät och tillhandahålla en långsiktigt hållbar IoT-tjänst är en kontinuerligt pågående process.

Det finns flera faktorer att tänka på när man ska arbeta med IoT-säkerhet. (Internet Society):


IoT utvecklas, förändras och påverkas kontinuerligt av sin omgivning.

IoT är inte bara hårdvara.

Interna och externa säkerhetsrutiner är helt olika men lika viktiga.

IoT-säkerheten är en global angelägenhet med en gigantisk kraft att påverka medborgare.

IoT-säkerhet ska finnas med redan från första designfasen och inte kompromissas bort.

IoT-säkerhet är en pågående process. Det kommer inte att minska de närmsta decennierna.

Forskning och rapportering om IoT-säkerhet skall användas av marknadens aktörer.

IoT-plattformar tillhandahålls av globala marknadsaktörer med stor marknadspåverkan.


DNX Digital Nordix kommer att tillhandahålla det bästa möjliga IoT-nätet, robust och säkert. Vi arbetar utifrån de ledande aktörernas riktlinjer och rekommendationer:


ENISA – European Union Agency for Network and Information Security. Läs mer

              Towards secure convergence of Cloud and IoT, September 2018. Läs mer

              Baseline Security Recommendations for IoT, November 2017. Läs mer


LoRa-Alliance. Läs mer   

              LoRaWAN™ Security full end-to-end ecryption, February 2017. pdf


Internet Society. Läs mer

              IoT Security for Policymakers, 2018.  Läs mer