iioote AB

Lindholmen Science Park

Lindholmspiren 5A

417 56 Göteborg

info@iioote.com

www.iioote.com

iioote erbjuder IoT lösningar med specialistkunskap inom Low Power Wide Area Networks (LPWAN)


iioote

iioote erbjuder IoT lösningar med specialistkunskap inom Low Power Wide Area Networks (LPWAN) som innefattar sensorer, nätverk (DNX) och applikationer, ett kunderbjudande som är unikt på IoT LPWAN-marknaden. iiootes projekt bemannas i samarbete med etablerade operatörer, konsult- och installationsföretag.

iioote arbetar med parters och kunder allt från små till medelstora företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i deras verksamhet.

iioote utför behovsanalyser och strategisammanställning till projektplanering samt genomförande av lösningar som systemintegratör.

iioote bidrar till Sveriges mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.


Försäljningsområde

Norden


Kontor

Göteborg


Referenskunder/projekt