Holländargatan 13

111 36 Stockholm

fredrik.carlen@ffcg.se

www.ffcg.se

Från Strategi & Verksamhet till Design & Teknik


Forefront Consulting

Forefront Consulting är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med drygt 300 anställda. Med kontor på sju orter i Sverige och en offshoreverksamhet i Kina guidar vi företag och organisationer i det digitala landskapet och övriga transformationer.


Oavsett om uppdraget avser affärsverksamhet, teknologiska plattformar eller designlösningar är utgångspunkten alltid att först skapa en samsyn kring nödvändiga förändringar för att sedan kunna realisera dessa på bästa sätt för avsedd effekt.


Försäljningsområde

Sverige


Kontor

Stockholm (HQ), Malmö, Halmstad, Sundsvall, Linköping, Åre, Uppsala