DNX-PARTNER

BUSINESS VISION

Bonnierhuset

Torsgatan 21

113 21 Stockholm

michael.bjelvenmark@businessvision.se

www.businessvision.se

Konsultverksamhet och utveckling av tjänster inom Business Intelligence och AI.


Business Vision

Business Vision har som huvudsaklig verksamhet att konsulta och utveckla tjänster inom Business Intelligence och AI. Denna verksamhet relaterar till IoT genom att de sysslar med datainsamling, datalagring och analys av IoT-data.


Business Vision är guldpartner till Microsoft inom Data Analytics och Business Intelligence samt silverpartner inom Cloud Platform.  De brinner för ny teknologi och är dedikerade att få sina kunder att till fullo utnyttja de digitaliseringsmöjligheter som SQL Server, Sharepoint, Power BI och framförallt vad Azure-plattformen erbjuder.


Försäljningsområde

Sverige


Kontor

Stockholm, Malmö

Copyright © Digital Nordix 2018

TELEFON

Tel: +46 8 446 83 001


E-POST

contact@digitalnordix.com