DNX-PARTNER

AMBIDUCTOR

Armévägen 61-63,

187 64 TÄBY

kalle@ambidyctor.se

www.ambiductor.se

Energimätare, vattenmätare, smart metering, smart building och IMD.


Ambiductor AB

Ambiductor har ett stort utbud av mätare och givare med både integrerad LoRa och möjlighet att omvandla från andra signaler till LoRa. Som första leverantör i Europa att sätta upp ett skarpt projekt med fjärrvärmemätare har de kunskap och produkter inom mätteknik och IoT.


Försäljningsområde

Sverige


Kontor

Stockholm


Referenskunder/projekt

Södertörns Fjärrvärme AB

ca: 400 fjärrvärmemätare i Salem

Copyright © Digital Nordix 2018

TELEFON

Tel: +46 8 446 83 001


E-POST

contact@digitalnordix.com