Acando HQ

Vasagatan 16

103 22 Stockholm


www.acando.se

+46 (0)771-50 10 00


Bredden är vår spets


Acando

Acando förstår både teknik och människor. Och att det är i samspelet mellan dessa som din organisations utmaningar och möjligheter formas. Vi hjälper våra kunder att ta sig an en oförutsägbar framtid - då räcker det inte att vara specialist på en sak.

Att sträva efter mer effektiva arbetssätt är ett måste för att ta jämna kliv med förändringen som sker i omvärlden. Acando har verktygen och bredden för att stötta våra kunder att arbeta smartare med en digital arbetsplats.p.


Försäljningsområde

Norden och Europa


Kontor

2 100 konsulter i fem länder, Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Lettland.

I Sverige finns Acando i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Borlänge.


Referenskunder/projekt

Deltaco, CEVT, Södersjukhuset, Telenor Business, Folkspel och många fler.