Mjukvara
Hårdvara
Digitalisering

Attentec

Attentec är en expertkonsult och lösningsleverantör specialiserad på att få fram affärsnytta med Internet of Things. Som oberoende systemintegratör hjälper Attentec våra kunder att välja och utveckla rätt IoT-lösning som gör processer produkter och erbjudanden bättre och mer konkurrenskraftiga.

Mjukvara
Digitalisering
Smarta städer
Smarta fastigheter
Smarta vägar
Smarta miljöer
Smart logistik
Smart industri
Smart hälsa

Digitalisering

Smarta vägar

Intelligenta motorvägar

Trafikstockningar

Gatubelysning

Smarta miljöer

Luftföroreningar i städer

Mätning av markförhållande

Smart säkerhet

Kontroll av farliga gaser

Åtkomstkontroll

Vätskedetektering

Smart logistik

Fleet tracking

Lagerhantering

Lagerhantering av farliga varor

Smart industri

Tillverkande industri

Rondering

Industriellt underhåll

Smart hälsa

Medicinsk utrustning

Smart äldreomsorg

Underhåll av hjärtstartare

Mätarkontroll

Mätarkontroll erbjuder flödesmätare i allt från enkla kallvattenmätare eller fjärrvärmemätare till avancerade mätare för processindustrin. Mätarkontroll har genom sin kontroll och kalibreringsverksamhet stor erfarenhet och teknisk kunskap om mekaniska mätare för kallt och varmt vatten, ultraljudsmätare, induktiva mätare och massflödesmätare.

Hårdvara
Smarta städer
Smarta fastigheter
Smarta vägar
Smarta miljöer
Smarta jordbruk
Smart industri

Hårdvara

Smarta städer

Stormvattenföroreningar

Smarta Fastigheter

Luftfuktighet

Temperatur

Snömängd

Smarta miljöer

Mätning av markförhållande

Smart säkerhet

Kontroll av farliga gaser

Vätskedetektering

Smarta jordbruk

Smarta odlingar

Smart industri

Tillverkande industri

Industriellt underhåll

HiQ International

HiQ bidrar till att göra världen lite bättre med hjälp av teknik och kommunikationslösningar som förenklar människors liv. De är den perfekta partnern för alla som vill uppnå resultat och göra skillnad i den digitala värld vi lever i. HiQ grundades 1995 och har över1600 specialister i sex länder. HiQ är listade på Nasdaq Stockholm MidCap.

Mjukvara
Digitalisering
Smarta städer
Smarta fastigheter
Smarta vägar
Smarta miljöer
Smart logistik
Smart industri
Smart hälsa

Mjukvara

Digitalisering

Smarta städer

Parkeringsplatser

Avfallshantering

Smarta Fastigheter

Luftfuktighet

Temperatur

Smarta vägar

Trafikstockningar

Smarta miljöer

Luftföroreningar i städer

Mätning av markförhållande

Smart logistik

Fleet tracking

Lagerhantering

Smarta jordbruk

Smart maskinunderhåll

Smart industri

Tillverkande industri

Rondering

Industriellt underhåll

Smart hälsa

Medicinsk utrustning

Smart äldreomsorg

Telenor Connexion

Telenor Connexion är IoT-experterna inom Telenor-koncernen, som är en av världens största mobiloperatörer. Vi utvecklar, implementerar och hanterar Internet of Things-lösningar som uppfyller kundernas nuvarande och framtida behov. Vi kopplar samman enheter, maskiner, människor och platser med ett globalt IoT-system som består av över 400 mobilnät.

Mjukvara
Digitalisering
Smarta städer
Smarta fastigheter
Smarta vägar
Smarta miljöer
Smart logistik
Smart industri
Smart hälsa

Mjukvara

Digitalisering

Smarta städer

Parkeringsplatser

Avfallshantering

Smarta Fastigheter

Luftfuktighet

Temperatur

Smarta vägar

Trafikstockningar

Smarta miljöer

Luftföroreningar i städer

Mätning av markförhållande

Smart logistik

Fleet tracking

Lagerhantering

Smarta jordbruk

Smart maskinunderhåll

Smart industri

Tillverkande industri

Rondering

Industriellt underhåll

Smart hälsa

Medicinsk utrustning

Smart äldreomsorg

ABB / SynerLeap

DNX is taking the leap with ABB and accessing the R&D and business resources of ABB a Global Fortune 500 company. SynerLeap is an innovation growth hub powered by ABB with the aim to create an ecosystem for collaboration and help startups to win customers, scale and grow. SynerLeaps aim is to help startups accelerate and expand on a global market together with ABB. We help startups take the big leap. SynerLeap mission is to connect the top industrial startups with the best of ABB. https://synerleap.com/

Hårdvara
Mjukvara
Digitalisering
Smarta städer
Smarta fastigheter
Smarta miljöer
Smart säkerhet
Smart logistik
Smarta jordbruk
Smart industri
Smart hälsa

Hårdvara

Smarta städer

Parkeringsplatser

Stormvattenföroreningar

Avfallshantering

Smarta Fastigheter

Luftfuktighet

Temperatur

Snömängd

Smarta miljöer

Luftföroreningar i städer

Förebyggande av skogsbränder

Mätning av markförhållande

Smart säkerhet

Kontroll av farliga gaser

Åtkomstkontroll

Vätskedetektering

Smart logistik

Fleet tracking

Lagerhantering

Lagerhantering av farliga varor

Smarta jordbruk

Smarta odlingar

Hälsoövervakning av djur

Smart maskinunderhåll

Smart industri

Tillverkande industri

Rondering

Industriellt underhåll

Smart hälsa

Medicinsk utrustning

Smart äldreomsorg

Underhåll av hjärtstartare

Acando

Teknologi driver förändring, men det är användarens vilja och förmåga att använda den som skapar värde. Med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden och triggers - och såklart ett rågat mått kreativitet - skapar Acando idéer, löser problem och mobiliserar organisationer till förändring..

Mjukvara
Digitalisering
Smarta städer
Smarta fastigheter
Smarta vägar
Smarta miljöer
Smart logistik
Smart industri
Smart hälsa

Mjukvara

Digitalisering

Smarta städer

Parkeringsplatser

Avfallshantering

Smarta Fastigheter

Luftfuktighet

Temperatur

Smarta vägar

Trafikstockningar

Smarta miljöer

Luftföroreningar i städer

Mätning av markförhållande

Smart logistik

Fleet tracking

Lagerhantering

Smarta jordbruk

Smart maskinunderhåll

Smart industri

Tillverkande industri

Rondering

Industriellt underhåll

Smart hälsa

Medicinsk utrustning

Smart äldreomsorg

byBrick

byBrick erbjuder konsulter inom en rad specialistområden med fokus på Microsoft och relaterade teknologier. De arbetar aktivt med sina kunders affärsutveckling och innovation, och kan även ta helhetsansvar för test, integrationsplattformar och IT-miljöer. De är även experter på att designa och utveckla molnlösningar samt användartillämpningar för IoT.

Mjukvara
Digitalisering
Smarta städer
Smarta fastigheter
Smart logistik
Smart industri
Smart hälsa

Mjukvara

Smarta Städer

Parkeringsplatser

Stormvattenföroreningar

Smarta Fastigheter

Luftfuktighet

Temperatur

Snömängd

Trafikstockningar

Smart Logistik

Fleet tracking

Lagerhantering

Lagerhantering av farliga varor

Smart industri

Tillverkande industri

Rondering

Industriellt underhåll

Smart hälsa

Medicinsk utrustning

Smartare äldreomsorg

Underhåll av hjärtstartare

Gaia System AB

Gaia är en digitaliseringsbyrå som hjälper dig nyttja digitaliseringen till din egen fördel. Med strategi, utveckling och analys utvecklar de digitala lösningar som driver din digitala transformation. En transformation som ger dig smartare affärer, vässad verksamhet och nöjdare kunder.

Mjukvara
Digitalisering
Smarta städer
Smarta fastigheter
Smarta vägar
Smart säkerhet
Smarta jordbruk

Mjukvara

Digitalisering

Smarta städer

Parkeringsplatser

Stormvattenföroreningar

Smarta Fastigheter

Luftfuktighet

Temperatur

Smarta vägar

Intelligenta motorvägar

Trafikstockningar

Gatubelysning

Smart säkerhet

Kontroll av farliga gaser

Åtkomstkontroll

Vätskedetektering

Smarta jordbruk

Smarta odlingar

Hälsoövervakning av djur

Smart maskinunderhåll

Business Vision

Business Vision konsultar och utvecklar tjänster inom Business Intelligence och AI. De jobbar med insamling, lagring och analys av IoT-data. Business Vision är guldpartner till Microsoft inom Data Analytics och Business Intelligence samt silverpartner inom Cloud Platform. De ser till att deras kunder fullt ut utnyttjar de digitaliseringsmöjligheter som SQL Server, Sharepoint, Power BI och Azure erbjuder.

Mjukvara
Smarta städer
Smarta fastigheter
Smarta miljöer
Smart säkerhet
Smart logistik
Smart hälsa

Mjukvara

Smarta städer

Stormvattenföroreningar

Smarta Fastigheter

Luftfuktighet

Temperatur

Smarta miljöer

Luftföroreningar i städer

Förebyggande av skogsbränder

Mätning av markförhållande

Smart säkerhet

Kontroll av farliga gaser

Åtkomstkontroll

Smart logistik

Fleet tracking

Lagerhantering

Lagerhantering av farliga varor

Smart hälsa

Medicinsk utrustning

Smart äldreomsorg

Underhåll av hjärtstartare

Forefront

Forefront Consulting är ett verksamhets- och IT-konsultbolag som guidar företag och organisationer i det digitala landskapet. Oavsett uppdrag, är utgångspunkten alltid att först skapa en samsyn kring nödvändiga förändringar för att sedan kunna realisera dessa på bästa sätt för avsedd effekt.

Mjukvara
Digitalisering
Smarta städer
Smarta fastigheter
Smarta vägar
Smarta miljöer
Smart säkerhet
Smart industri
Smart hälsa

Mjukvara

Digitalisering

Smarta städer

Parkeringsplatser

Avfallshantering

Smarta Fastigheter

Luftfuktighet

Temperatur

Snömängd

Smarta vägar

Intelligenta motorvägar

Trafikstockningar

Gatubelysning

Smarta miljöer

Luftföroreningar i städer

Förebyggande av skogsbränder

Mätning av markförhållande

Smart industri

Tillverkande industri

Rondering

Industriellt underhåll

Smart hälsa

Medicinsk utrustning

Smart äldreomsorg

Underhåll av hjärtstartare

B3 Consulting Group AB

B3 hjälper företag och förvaltningar att utveckla sin verksamhet genom att förbättra teknik, strategi, organisation och processer. De hjälper IT-ansvariga med allt från infrastruktur och molntjänster till systemutveckling, nätverk, test, drift och förvaltning. B3 kan även erbjuda helhetsåtaganden.

Mjukvara
Smarta städer
Smarta fastigheter
Smarta miljöer
Smart säkerhet
Smart logistik
Smarta jordbruk
Smarta industri
Smart hälsa

Mjukvara

Smarta städer

Avfallshantering

Smarta Fastigheter

Luftfuktighet

Temperatur

Smarta miljöer

Luftföroreningar i städer

Mätning av markförhållande

Smart säkerhet

Kontroll av farliga gaser

Åtkomstkontroll

Smart logistik

Fleet tracking

Lagerhantering av farliga varor

Smarta jordbruk

Smarta odlingar

Hälsoövervakning av djur

Smart maskinunderhåll

Smart industri

Tillverkande industri

Rondering

Industriellt underhåll

Smart hälsa

Medicinsk utrustning

Smart äldreomsorg

Underhåll av hjärtstartare

Random Forest

Random Forest är ett spetsbolag inom Microsoft BI och avancerad analys. De ger sina kunder konkurrensfördelar genom att skapa affärsnytta i alla processer med hjälp av data. De gör detta primärt på Microsofts BI plattform, i molnet med tjänsterna i Azure eller on-premise med produkterna runt SQL Server.

Mjukvara
Smarta städer
Smarta vägar
Smart säkerhet
Smart industri

Mjukvara

Smarta städer

Avfallshantering

Smarta vägar

Intelligenta motorvägar

Trafikstockningar

Gatubelysning

Smart säkerhet

Kontroll av farliga gaser

Åtkomstkontroll

Vätskedetektering

Smart industri

Tillverkande industri

Rondering

Industriellt underhåll

Blue Advisory Group

Blue Advisory Group kombinerar strategisk insikt med innovation och möjliggörande teknik. De erbjuder rådgivning och tjänster för tillväxt och förändring på den nya, digitala marknaden. Blue Advisory Group hjälper sina uppdragsgivare med att skapa digitala värdekedjor och affärsmodeller samt nya digitala affärsmöjligheter.

Digitalisering
Smarta vägar
Smarta miljöer
Smart säkerhet
Smart logistik
Smart industri
Smart hälsa

Digitalisering

Smarta vägar

Intelligenta motorvägar

Trafikstockningar

Gatubelysning

Smarta miljöer

Luftföroreningar i städer

Mätning av markförhållande

Smart säkerhet

Kontroll av farliga gaser

Åtkomstkontroll

Vätskedetektering

Smart logistik

Fleet tracking

Lagerhantering

Lagerhantering av farliga varor

Smart industri

Tillverkande industri

Rondering

Industriellt underhåll

Smart hälsa

Medicinsk utrustning

Smart äldreomsorg

Underhåll av hjärtstartare

Elsys

ELSYS arbetar med elektronisk utveckling av LoRaWAN och är ledande leverantör av sensorer och anslutna enheter. De utvecklar och tillverkar produkter till uppkopplade fordon, logistik och LoRaWAN™. ELSYS erbjuder även utvecklingstjänster inom elektronisk hård- och mjukvarudesign med huvudfokus på trådlösa sensorer och inbyggda system.

Hårdvara
Smarta städer
Smarta fastigheter
Smarta miljöer
Smart säkerhet
Smart logistik
Smarta jordbruk
Smart industri
Smart hälsa

Hårdvara

Smarta städer

Parkeringsplatser

Stormvattenföroreningar

Avfallshantering

Smarta Fastigheter

Luftfuktighet

Temperatur

Snömängd

Smarta miljöer

Luftföroreningar i städer

Förebyggande av skogsbränder

Mätning av markförhållande

Smart säkerhet

Kontroll av farliga gaser

Åtkomstkontroll

Vätskedetektering

Smart logistik

Fleet tracking

Lagerhantering

Lagerhantering av farliga varor

Smarta jordbruk

Smarta odlingar

Hälsoövervakning av djur

Smart maskinunderhåll

Smart industri

Tillverkande industri

Rondering

Industriellt underhåll

Smart hälsa

Medicinsk utrustning

Smart äldreomsorg

Underhåll av hjärtstartare

Flexworks Sweden AB

Flexworks är ett komplett elektronik/LoraWAN produktutvecklings- och tillverkningsföretag. De erbjuder ett brett utbud av tjänster, från första genomförbarhetsstudier till full massproduktion och produktunderhåll. Med både utveckling och produktion under samma tak garanterar de en snabb och effektiv service till konkurrenskraftiga priser – utan att tumma på kvaliteten.

Hårdvara
Smarta städer
Smarta fastigheter
Smarta vägar
Smarta miljöer
Smart säkerhet
Smart logistik
Smarta jordbruk
Smart industri
Smart hälsa

Hårdvara

Smarta städer

Parkeringsplatser

Stormvattenföroreningar

Avfallshantering

Smarta Fastigheter

Luftfuktighet

Temperatur

Snömängd

Smarta vägar

Intelligenta motorvägar

Trafikstockningar

Gatubelysning

Smarta miljöer

Luftföroreningar i städer

Förebyggande av skogsbränder

Mätning av markförhållande

Smart säkerhet

Kontroll av farliga gaser

Åtkomstkontroll

Vätskedetektering

Smart logistik

Fleet tracking

Lagerhantering

Lagerhantering av farliga varor

Smarta jordbruk

Smarta odlingar

Hälsoövervakning av djur

Smart maskinunderhåll

Smart industri

Tillverkande industri

Rondering

Industriellt underhåll

Smart hälsa

Medicinsk utrustning

Smart äldreomsorg

Underhåll av hjärtstartare

nke Watteco

nke Watteco is a European leader in smart sensor solutions and multiprotocol remote data collection systems. The nke Watteco leadership is backed by over 20 years of experience in the design, development, industrialization and manufacturing of electronic products. Their products meet the needs for electrical heating control, heat pump management, building energy management, smart metering and smart grid with a wide range of multiprotocol communication technology (GSM, LoRaTM, Sigfox, Wireless MBus.

Hårdvara
Smarta städer
Smarta fastigheter
Smarta vägar
Smarta miljöer
Smart logistik
Smarta jordbruk

Hårdvara

Smarta städer

Parkeringsplatser

Stormvattenföroreningar

Avfallshantering

Smarta Fastigheter

Luftfuktighet

Temperatur

Snömängd

Smarta vägar

Intelligenta motorvägar

Trafikstockningar

Gatubelysning

Smarta miljöer

Luftföroreningar i städer

Förebyggande av skogsbränder

Mätning av markförhållande

Smart logistik

Fleet tracking

Lagerhantering

Lagerhantering av farliga varor

Smarta jordbruk

Smarta odlingar

Hälsoövervakning av djur

Smart maskinunderhåll

Ambiductor

Ambiductor har ett stort utbud av mätare och givare med både integrerad LoRa och möjlighet att omvandla från andra signaler till LoRa. Som första leverantör i Europa att sätta upp ett skarpt projekt med fjärrvärmemätare har de kunskap och produkter inom mätteknik och IoT.

Hårdvara
Smarta städer
Smarta fastigheter
Smarta miljöer
Smart säkerhet
Smarta jordbruk
Smart industri

Hårdvara

Smarta städer

Smarta Fastigheter

Luftfuktighet

Temperatur

Smarta miljöer

Mätning av markförhållande

Smart säkerhet

Åtkomstkontroll

Vätskedetektering

Smarta jordbruk

Smarta odlingar

Smarta Industri

Industriellt underhåll

EyeO

EyeO har en bred och djup kompetens när det kommer till automation, programmering av PLC och driftövervakningsystem. De arbetar med programutveckling i .NET och SQL databaser. Med nya LoRa LPWAN nätverk tillför de värde till nya och befintliga SCADA system och IoT portaler där man vill nå sensordata i geografiskt spridda anläggningar.

Hårdvara
Digitalisering
Smarta städer
Smarta fastigheter
Smarta vägar
Smarta miljöer
Smart säkerhet
Smart logistik
Smarta jordbruk
Smart industri
Smart hälsa

Hårdvara

Digitalisering

Smarta städer

Parkeringsplatser

Stormvattenföroreningar

Avfallshantering

Smarta Fastigheter

Luftfuktighet

Temperatur

Snömängd

Smarta vägar

Intelligenta motorvägar

Trafikstockningar

Gatubelysning

Smarta miljöer

Luftföroreningar i städer

Förebyggande av skogsbränder

Mätning av markförhållande

Smart säkerhet

Kontroll av farliga gaser

Åtkomstkontroll

Vätskedetektering

Smart logistik

Fleet tracking

Lagerhantering

Lagerhantering av farliga varor

Smarta jordbruk

Smarta odlingar

Hälsoövervakning av djur

Smart maskinunderhåll

Smart industri

Tillverkande industri

Rondering

Industriellt underhåll

Smart hälsa

Medicinsk utrustning

Smart äldreomsorg

Underhåll av hjärtstartare

iioote

iioote erbjuder IoT lösningar med specialistkunskap inom Low Power Wide Area Networks (LPWAN) som innefattar sensorer, nätverk (DNX) och applikationer, ett kunderbjudande som är unikt på IoT LPWAN-marknaden. iiootes projekt bemannas i samarbete med etablerade operatörer, konsult- och installationsföretag.

Hårdvara
Digitalisering
Smarta städer
Smarta fastigheter
Smarta vägar
Smarta miljöer
Smart säkerhet
Smart logistik
Smarta jordbruk
Smart industri
Smart hälsa

Hårdvara

Digitalisering

Smarta städer

Parkeringsplatser

Stormvattenföroreningar

Avfallshantering

Smarta Fastigheter

Luftfuktighet

Temperatur

Snömängd

Smarta vägar

Intelligenta motorvägar

Trafikstockningar

Gatubelysning

Smarta miljöer

Luftföroreningar i städer

Förebyggande av skogsbränder

Mätning av markförhållande

Smart säkerhet

Kontroll av farliga gaser

Åtkomstkontroll

Vätskedetektering

Smart logistik

Fleet tracking

Lagerhantering

Lagerhantering av farliga varor

Smarta jordbruk

Smarta odlingar

Hälsoövervakning av djur

Smart maskinunderhåll

Smart industri

Tillverkande industri

Rondering

Industriellt underhåll

Smart hälsa

Medicinsk utrustning

Smart äldreomsorg

Underhåll av hjärtstartare

Atea

Atea Innovation satsar nu med full kraft på att hjälpa sina kunder med att bygga smarta digitala lösningar för framtidens infrastruktur. Atea finns på ett trettiotal orter i Sverige från Malmö i söder till Kiruna i norr och har 2 300 medarbetare. Omkring 1 000 av dem är konsulter. Atea är marknadsledande inom it-infrastruktur och systemintegration för privat och offentlig sektor i Norden och Baltikum.

Hårdvara
Mjukvara
Digitalisering
Smarta städer
Smarta fastigheter
Smart logistik

Hårdvara

Mjukvara

Digitalisering

Smarta städer

Parkeringsplatser

Stormvattenföroreningar

Avfallshantering

Smarta Fastigheter

Luftfuktighet

Temperatur

Smart logistik

Fleet tracking

Sisyfos Digital AB

Sisyfos Digital hjälper företag att analysera och konkretisera företagets behov inför en digitalisering. Kunden får hjälp med att bearbeta frågorna kring vad man kan och bör digitalisera, samt hur en viss organisation bör hantera de digitala utmaningar och möjligheter som erbjuds. Utöver detta så utvecklar Sisyfos Digital egna produkter som utgörs av unika digitala plattformar. Dessa kundanpassas och implementeras sedan efter behov.

Mjukvara
Digitalisering
Smarta städer
Smarta fastigheter
Smarta vägar
Smarta miljöer
Smart säkerhet
Smarta jordbruk

Mjukvara

Digitalisering

Smarta städer

Parkeringsplatser

Smarta Fastigheter

Luftfuktighet

Temperatur

Smarta vägar

Gatubelysning

Smarta miljöer

Luftföroreningar i städer

Smart säkerhet

Åtkomstkontroll

Smarta jordbruk

Smart maskinunderhåll